Aktualności

 • Nadzór prewencyjny - nowe zadanie Policji

  Prezydent RP podpisał ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Podstawowym celem ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego nowych postpenalnych środków zabezpieczających w postaci nadzoru prewencyjnego sprawowanego przez Policję albo umieszczenia w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

  Dodano: 13.01.2014KGP
 • Zmiana przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

  Od początku roku obowiązuje Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przewiduje ona mi.in.umieszczenie osoby do wytrzeźwienia w jednostce Policji przy braku izby wytrzeźwień oraz opłatę za pobyt w tej placówce przyjmowaną od doprowadzonych do wytrzeźwienia.

  Dodano: 02.01.2014
 • Jakie będzie prawo o monitoringu

  Brak kompleksowych unormowań dotyczących zasad instalowania i korzystania z systemów monitoringu wizyjnego zarówno przez instytucje państwowe, samorządowe, jak i podmioty prywatne a także coraz powszechniejsze wykorzystywanie kamer w celu poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest powodem przedstawienia przez MSW założeń do ustawy o monitoringu wizyjnym.

  Dodano: 20.12.2013
 • Kto i kiedy może nosić policyjny mundur

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprezentowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części.

  Dodano: 16.12.2013KGP
 • Choroby niekonstytucyjne

  Przepisy będące podstawą automatycznego zwalniania ze służby policjantów chorych na AIDS lub przewlekłe zapalenie wątroby (WZW) są niekonstytucyjne. Trybunał Konstytucyjny orzekając ich niezgodność z ustawą zasadniczą stwierdził, że konieczna jest ich pilna zmiana.

  Dodano: 11.12.2013
 • Zmiany procedury karnej

  Jazda w stanie nietrzeźwości rowerem traktowana jako wykroczenie, podniesienie progu kwotowego między przestępstwami a wykroczeniami przeciwko mieniu do kwoty 400 złotych - to część przepisów zreformowanej procedury karnej.

  Dodano: 09.11.2013KGP
 • Zgwałcenie ścigane z urzędu

  Prezydent RP podpisał nowelizację Kodeksu Karnego i Kodeksu Postępowania Karnego zakładającą ściganie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności z urzędu, a także minimalizowanie negatywnych przeżyć przesłuchiwanych ofiar przestępstw seksualnych.

  Dodano: 08.07.2013KGP
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Czy wiesz, że...

 • Jazda rowerem w stanie nietrzeźwości jest od 9 listopada 2013 r. wykroczeniem
 • Kradzież cudzej rzeczy, której wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, stanowi wykroczenie
 • Osoby poniżej 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków ochronnych podczas jazdy na nartach bądź uprawiając snowboarding.
 • Za wypalanie traw w Polsce grozi kara grzywny, a w przypadku stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób oraz spowodowania dużych strat materialnych – nawet 10 lat więzienia.
 • Policjanci mogą sprawdzać trzeźwość nie tylko sterujących łodziami silnikowymi, ale także m.in. kajakami czy rowerami wodnymi oraz wydawać dyspozycje usunięcia takich obiektów z obszaru wodnego
 • Ofiarom niektórych przestępstw umyślnych przysługuje państwowa kompensata (świadczenie pieniężne)
Elektroniczny Dziennik Urzędowy KGP
Kwartalnik Policyjny
Przegląd Policyjny
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Publikacje Szkoły Policji w Katowicach
E-biblioteka - Szkoła Policji w Pile
Internetowy System Aktów Prawnych